Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.acupuncto.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door acupunctuurpraktijk Acupuncto. In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op deze website wil aanbieden. 

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is kosteloos zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van acupunctuurpraktijk Acupuncto is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij acupunctuurpraktijk Acupuncto.

Geen garantie op juistheid 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met acupunctuurpraktijk Acupuncto te mogen claimen of te veronderstellen. 

Acupunctuurpraktijk Acupuncto  streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarover geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om de ze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. 
Acupuncuurpraktijk Acupuncto  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

Wijzigingen 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van deze disclaimer op deze pagina. 

ACUPUNCTO

JE GEZONDHEID OP PUNT

Met acupunctuur of laseracupunctuur (zonder naalden) brengen we je lichaam tot meer evenwicht.

Bosstraat 74, 3540 Herk-de-Stad

+32 (0)494 413371

Erkend lid beroepsvereniging Eufom

  • Sociale media - facebook
  • Sociale media - instagram